Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΣΛΟΤ Α.Π 1049/2015 : «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ».

Με τον Αριθμ. Πρωτ.: 1049 ΕΞ 18.6.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστικός Χειρισμός Αφορολόγητων Αποθεματικών"  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η εμφάνιση του αποθεματικού, γίνεται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων).
Παράδειγμα
Έστω ότι η επιχείρηση έχει ζημίες προ φόρων 900 που αναλύεται σε ζημίες προ μερισμάτων 1.900 και μερίσματα 1.000 (-1.900+1000 = -900). Επίσης υποτίθεται ότι:
(α) για τα μερίσματα δεν έχει παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος,
(β) δεν έχει λογισθεί αναβαλλόμενος φόρος στα αποτελέσματα, και
(γ) τα μεταφερόμενα από την προηγούμενη χρήση αποτελέσματα είναι ζημίες 2.000 ευρώ.
Η κατάσταση αποτελεσμάτων έχει ως εξής:Ζημίες από τη δραστηριότητα
-1.900
Μερίσματα
1.000
Ζημίες προ φόρων
-900
Φόρος εισοδήματος
0
Ζημίες μετά από το φόρο
-900
Δείτε ολόκληρη την απάντηση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pekhuUVpCLW80RzQ/view?usp=sharing


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *