Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

ΠΟΛ.1156/2015-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ Κ.Λ.Π ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την Πολ.1156/16.7.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1672/11.8.2015 τεύχος Β')  με θέμα "Τρόπος καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Με την παρούσα απόφαση ορίζουμε τον υπόχρεο καταβολής φόρου, σε σχέση με τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο και καθορίζουμε τις διαδικασίες:
 i. της είσπραξης φόρου προστιθέμενης αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) στην Ελλάδα, τόσο για λογαριασμό των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής Ε.Ε.), όσο και για λογαριασμό της
 ii. της απόδοσης στα άλλα κράτη μέλη του Φ.Π.Α. που εισπράττεται στην Ελλάδα για λογαριασμό τους
 iii. της απόδοσης στην Ελλάδα του Φ.Π.Α. που εισπράττεται από τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για λογαριασμό της, και iv. της επιστροφής των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους υπόχρεους. ................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1156/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRnYwcjg4bmgzNjQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *