Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ

Κατατέθηκε στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)
 το οποίο αποτελείται από δύο(2) άρθρα, τα οποία καταλαμβάνουν 28 σελίδες.
Το πρώτο άρθρο περιλαμβάνει το κείμενο της Συμφωνίας της Συνόδου κορυφής. Το δεύτερο περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας(Φορολογικά μέτρα)
Ειδικότερα,
1.Κυρώνεται η από 12.7.2015 υπ' αριθ. 4070/15 ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωζώνης (EUROSUMMIT), στην οποία καταγράφονται οι όροι και το πλαίσιο της συμφωνίας που έλαβε χώρα μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Ευρωζώνης σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας για τη σύναψη ενός νέου προγράμματος μεταξύ της χώρας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).
(άρθρο 1)
                                                        Φορολογικά Μέτρα
2 α. Τροποποιούνται τα άρθρα 21 και 22 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) και το Παράρτημα III αυτού, σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή.
 Ειδικότερα περιορίζονται οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13 %), ενώ για αυτά που υπάρχει ειδική πρόβλεψη (πλέον μόνο φάρμακα και εμβόλια για τον άνθρωπο, βιβλία συγκεκριμένων δασμολογικών κλάσεων, και εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων) ο συντελεστής ορίζεται στο 6 % από 6,5%. Ενδεικτικά στα αγαθά και υπηρεσίες που μετατάσσονται από τον μειωμένο (13%) στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%) περιλαμβάνονται τα άνθη, ο καφές, το τσάι, διάφορα έλαια και λίπη, η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, η εκμετάλλευση καφενείων, εστιατορίων κ.λπ., ενώ η διαμονή σε ξενοδοχεία κάμπινγκ κ.λπ. μετατάσσεται από το συντελεστή 6,5 % στο συντελεστή 13 %. Επίσης παύει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
β. Καταργούνται σταδιακά οι ισχύοντες σήμερα για τα νησιά μειωμένοι (κατά 30%) συντελεστές ΦΠΑ. Ειδικότερα, καταργούνται από 1.10.2015 στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της κατάργησης και παραμένουν σε ισχύ οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά.
Επίσης θεσπίζεται η απόδοση του ΦΠΑ μέσα σε 5 ημέρες(δεσμεύεται από την Τράπεζα) των λιανικών συναλλαγών άνω των 1500€(Ιδιωτών) και συναλλαγών άνω των 3000€(εμπόρων) οι οποίες υποχρεωτικά εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής.
γ. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων στο 25% (από 20%) για τον κλάδο πυρός και στο 15% (από 10%) για τον κλάδο αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης).
δ. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος (Φ.Ε.) για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από το 26% στο 29%. 
Επίσης αυξάνεται ο συντελεστής της προκαταβολής Φ.Ε. των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων (κατά βάση κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών) από το 80% στο 100%. Ειδικά για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής που εφαρμόζεται για τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (προσωπικές εταιρείες, αστικές εταιρείες κ.λπ.) ορίζεται σε 75% (από 55% που ισχύει).
ε. Προστίθεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4174/2013) νέο άρθρο 55Α σχετικά με το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής.
στ .Καταργείται η μετάθεση κατά έξι (6) μήνες (παραμένει η 1/7/2015) της διαδικασίας για την απευθείας Τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης(Μ.Μ.Ε)
* Κατά την ψήφιση η διάταξη αυτή αποσύρθηκε.
ζ. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων. Ο φόρος ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το  φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.
 Επίσης αυξάνεται ο επιβαλλόμενος φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης στο 13% (από 10%) επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2015 και μετά.
η. Αυξάνονται τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Ειδικότερα:
για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής επανέρχεται στο 2% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014, από 1,4% που ισχύει σήμερα),
για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 4% (από 2,1% που ίσχυε από 2015),
για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 6% (από 2,8% που ίσχυε από 2015),
για εισοδήματα από 500.001 και άνω ο συντελεστής αυξάνεται στο 8% (από 2,8% που ίσχυε από 2015)
 3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
 4.α. Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των ασφαλιστικών ταμείων μετά τις 30-6-2015, χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης.
 β. Από 1-1-2015
εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου,
πόροι όλων των εντασσομένων ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 38 του ν.4052/2012 (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, εισφορές υπέρ των ταμείων - τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, πρόσοδοι περιουσίας κ.λπ.). 
γ. Από 1-7-2015:
αυξάνονται, από 4% σε 6%, οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις,
θεσπίζεται ποσοστό 6% εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2015, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τους όρους ένταξης ταμείων ή τομέων στο ΕΤΕΑ, τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με την ισχύουσα στο ΙΚΑ καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου.
 (άρθρο 2)
Δείτε την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNTBiT2Z0VXdiY2s/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *