Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1158/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Με την Πολ.1158/17.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α) και β), της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (Α'80), περί φόρου ασφαλίστρων."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α' 80/16-7­2015, ρυθμίζονται θέματα του φόρου ασφαλίστρων.
 Ορίζεται συντελεστής 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων, πλην του κλάδου πυρός και ζωής, για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύοντες συντελεστές.
   Καταργούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις περί απαλλαγών από το φόρο ασφαλίστρων της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006( διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής, εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών}.
 Ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή 16-7-2015 και καταλαμβάνουν ασφάλιστρα και πάσης φύσεως δικαιώματα, τα οποία καθίστανται απαιτητά από την ημερομηνία αυτή και μετά.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1158/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT3ZMV3RYWXBEVzQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *