Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ 2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Σ.Ε.Ι

Mε την  Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ 30.6. 2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης διδακτικού προσωπικού Α.Σ.Ε.Ι." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3187/2003, «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» καθορίστηκε το μισθολόγιο του διδακτικού προσωπικού του. Στην περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου αυτού καθορίστηκε ότι πέρα από το βασικό μισθό παρέχεται και πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια. Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή είναι πανομοιότυπη με τη διάταξη της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2530/1997 και της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.3205/2003 συνάγεται ότι η πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης που καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως αυτού που καταβάλλεται με βάσει τον ν.3205/2003 και ισχύουν τα αναγραφόμενα στα σχετικά έγγραφά μας.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *