Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΜΕΧΡΙ 20/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


Με την Αρ.Πρωτ.77089/20.7.2015 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &  Προστασίας Καταναλωτή με θέμα" Παράταση προθεσμιών Γενικών Συνελεύσεων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
    Σχετ.: Το με ΑΠ 72559/06-07-2015 έγγραφο μας
Με την ΠΟΛ. 1151/14-7-2015 (ΦΕΚ 1500 Β΄/17-7-2015) δόθηκε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συγκεκριμένα για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.
 Από το συνδυασμό των ανωτέρου και της διάταξης του άρθρου 48 του Ν. 4331/2015 (σύμφωνα με την οποία ειδικά νια τη χρήση που έληξε 31-12-2014 ο χρόνος σύγκλισης των ετησίων Γενικών Συνελεύσεων ΑΕ, ΕΠΕ & IKE λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων), προκύπτει ότι ο χρόνος εντός του οποίου μπορούν να λάβουν χώρα οι συνελεύσεις αυτές λήγει πλέον στις 20-9-2015.
                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *