Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1155/2015-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Ν.Π. ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

Mε την Πολ.1155/16.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1519/20,7,2015 με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 – Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                                             αποφασίζουμε
1. Η παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1135/30.6.2015 (Β΄ 1297) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, παρατείνονται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015».
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                             Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015
                                             H Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *