Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Ν.4331/2015- ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Λ.Π ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο. 69/2.7.2015 ο Νόμος  4331/2.7.2015 με θέμα  "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις¨" ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις στα άρθρα 47,48,49,58, και 70.
Ειδικότερα,
1. Τροποποιείται η διάταξη σχετικά με τον χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος, ώστε οι προβλεπόμενες τρεις δόσεις να καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ανεξάρτητα δηλαδή από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 και τα επόμενα. 
2. Η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου 2015 για τις προβλεπόμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) , παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015. 
3. Η ισχύουσα σήμερα προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών για την έκδοση απόφασης από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης επί ενδικοφανών προσφυγών τροποποιείται σε προθεσμία εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η νέα αυτή προθεσμία ισχύει και για τις ενδικοφανείς προσφυγές των οποίων η προθεσμία δεν έχει συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης της υπό ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή. 
(άρθρο 47)
4. Παρατείνεται, ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ), Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ),  ο χρόνος σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) για τις ανωτέρω εταιρείες. (Σήμερα, ο χρόνος σύγκλισης της ΓΣ ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για τις ΑΕ, τεσσάρων (4) μηνών για τις ΙΚΕ και τριών (3) μηνών για τις ΕΠΕ.)
Επίσης παρατείνεται και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ.
(άρθρο 48)
5. Παρατείνεται μέχρι 15.7.2015 η υποβολή αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο(100 Δόσεις)
(άρθρο 49)
6. Μετατίθεται κατά έξι (6) μήνες, από 1-7-2015 έως 2.1.2016 , η εφαρμογή της διαδικασίας για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζόμενων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Δηλαδή, εξακολουθεί να ισχύει, για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η υφιστάμενη διαδικασία (τιμολόγηση διαφημιζόμενων βάσει τιμοκαταλόγου που υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. από τα ΜΜΕ και δυνατότητα τιμολόγησης στις διαφημιστικές εταιρείες που μεσολαβούν).
(άρθρο 58)
 7. Παρατείνεται μέχρι 31.7.2015 η υποβολή αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών  στα ασφαλιστικά ταμεία.
(άρθρο 70)
Κατεβάστε τον νόμο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paDF3VGdHYjdSUUU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *