Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 2015-ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την  Αριθ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1089843/29.6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από την αυτόματη υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Κατά τη διανομή, μετά την 1.1.2014, αποθεματικών που είχαν σχηματίσει νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από την υπερτίμηση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου τους, με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, και τα οποία δεν είχαν υπαχθεί στις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του ν. 4172/2013, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 και συνεπώς δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος. 
Αντίθετα κατά την διανομή των εν λόγω αποθεματικών παρακρατείται φόρος 10%.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXlkbzJRcDN6TlU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *