Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ

Mε την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 1.7. 2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 * Από 1-1-2014 και εφεξής, η ειδική αμοιβή των πανεπιστημιακών ιατρών του ν. 2889/2001, υπάγεται στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 θεωρούν ότι οι εν λόγω αμοιβές προέρχονται από την άσκηση ιδιωτικού έργου.
* Οι αμοιβές που αποδίδει νοσοκομείο, ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., στο μη ιατρικό τακτικό προσωπικό για τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, κατά τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2889/2001 και συνιστούν, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4172/2013, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *