Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

ΜΕΧΡΙ 19/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

Με την Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000989 ΕΞ2015/ Χ.Π.2314 του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1482/16.7.2015 τεύχος Β') ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
αποφασίζουμε:
Παρατείνεται έως και 19 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), όπως ισχύει, και παρατάθηκε με τις υπό στοιχείο 2 του προοιμίου της παρούσας αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και με την από 14 Ιουλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 79). 
 Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
                                                                   Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015
                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                              ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *