Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Α.Π. 54178/7.7.2015 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

Με την  Αρ. πρωτ.: 54178/7.7.2015 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα "Διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Δεν είναι δυνατή η έκδοση και κατάθεση, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, σχετικών γραμματίων καταβολής ή άλλων, πάσης φύσεως, παραβόλων. Επομένως, η τραπεζική αργία, για όσο διάστημα συνεχίζεται, εμποδίζει την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου, συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, η οποία κατά γενική αρχή του δικαίου αναστέλλει την αντίστοιχη υποχρέωση του υπόχρεου.
Δείτε  ολόκληρη την Α.Π.-54178/7.7.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *