Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

ΜΕΧΡΙ 8/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

Με την Απόφαση Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π. 2255 του  ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1391 /6.7.2015  με θέμα "Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας
διάρκειας." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Παρατείνεται έως και 8 Ιουλίου 2015 η διάρκεια της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                          Αθήνα, 6 Ιουλίου 2015
                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *