Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ 2015-ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Mε την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ 2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που λειτουργούν ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός της χρήσης (υποδωδεκάμηνη περίοδος)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με τον περιορισμό του τέλους επιτηδεύματος ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής εργασιών μέσα στη χρήση, σε περίπτωση λειτουργίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός αυτής (υποδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδος), το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται περιοριζόμενο στους εντός της χρήσης μήνες λειτουργίας των πιο πάνω προσώπων.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *