Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1157/2015-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚ 11484/03.04.2015 Κ.Α

Mε την Πολ.115715.7.2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση των οριζομένων της οικ. 11484/03.04.2015 ΦΕΚ 565Β/2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας επί των διατάξεων του ως άνω άρθρου"
ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την οικ. 11484/3.4.2015 ΦΕΚ 565Β72015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 ΦΕΚ270Α' και παρέχουμε οδηγίες για ενιαία εφαρμογή των οριζομένων σε αυτήν, στα θέματα αρμοδιότητάς μας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1157/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOC00ZE9rSjliQVU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *