Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 2015-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Mε την Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία "διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Επομένως, σε συνέχεια των δικαιολογητικών της περ. β’ της παρ. 9 της ΠΟΛ. 1088/2015 διαταγής, για τη χορήγηση της μείωσης φόρου των διακοσίων (200) ευρώ γίνεται δεκτή και η βεβαίωση συντάξεων από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι λαμβάνουν τη σύνταξη της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, η οποία αναγράφεται στον πίνακα των αμοιβών που απαλλάσσονται του φόρου. Σημειωτέον, στις περιπτώσεις που στις βεβαιώσεις αυτές αναγράφεται, αντί της ως άνω διάταξης, η αντίστοιχη διάταξη της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/94 που ίσχυε για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι τη χρήση 2013, αυτές γίνονται εξίσου δεκτές, καθόσον ενημερωθήκαμε ότι, εκ παραδρομής, γίνεται αναφορά στην προηγούμενη σε ισχύ διάταξη.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUVkzTUxpT2ZfZVU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *