Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Ν.4342/2015-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ 2Α ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 143/9-11-2015 ο Ν.4342/2015 με θέμα " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις." όπου στο άρθρο 63 περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την παράταση του Φ.Π.Α στην εκπαίδευση.
 Κατεβάστε το Ν.4342/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcGwzaVhhR2Flems/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *