Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 2015-" ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την Δ.Λ  Α.Π.-ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 21.10.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρόνος διαφύλαξης  βιβλίων και στοιχείων " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα βιβλία και τα στοιχεία των διαχειριστικών χρήσεων έως και το 2007 που παραγράφονταν την 31.12.2013, καθώς και της χρήσης 2008 που παραγραφόταν την 31.12.2014, είτε πρόκειται για ανέλεγκτες υποθέσεις είτε για υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί ή περαιωθεί με οποιαδήποτε ρύθμιση και έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής, δύνανται να καταστραφούν εφόσον δε συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος παράτασης ή μεγαλύτερης παραγραφής όπως αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUWdvcmFaOEh4d28/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *