Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Mε την  Αρ.Πρωτ: ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ10.11.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προβαίνει στις σχετικές, κατά περίπτωση, καταχωρήσεις όταν κατά την υποβολή δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών), συνυποβάλλονται καταστατικά καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ., που αφορούν σε σύσταση, τροποποίηση, λύση ή εκκαθάριση κ.λπ. του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, (έχουμε αποστείλει σχετικές οδηγίες), δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας αυτών. 
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT0JOejk3ODZrazA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *