Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ:A.Π 1805/2015-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:1805 ΕΞ 19.10.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Εγγραφές έναρξης σε αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απογραφή έναρξης της 01.01.2014 πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της οντότητας, βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων που προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία που τηρεί. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αποτελεί την καθαρή θέση έναρξης που αναγνωρίζεται ως κεφάλαιο ή και υπέρ το άρτιο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για τον νομικό τύπο της οντότητας. Σε περίπτωση που ο τύπος της οντότητας δεν απαιτεί τυπικά την ύπαρξη «μετοχικού κεφαλαίου» ή «εταιρικού κεφαλαίου», όλη η διαφορά αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση σε λογαριασμό με κατάλληλο τίτλο.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.1805/2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT19VOHoyYzlTU00/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *