Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015: ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Mε την Δ.Λ.  Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 12.11.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για μια ατομική εμπορική επιχείρηση, εφόσον το μεταφερόμενο ποσό της ζημιάς που προέκυψε το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), δεν δηλώθηκε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) μέχρι τη λήξη αυτού, αν κατά το έτος αυτό υπήρχαν κέρδη, χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς για συμψηφισμό εντός πενταετίας, από το οικονομικό έτος 2014 και μετά. Ωστόσο, η ζημία του οικονομικού έτους 2013 μεταφέρεται για συμψηφισμό εντός πενταετίας, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις, έστω και αν αυτή δεν δηλώθηκε στο επόμενο οικονομικό έτος 2014, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτό (οικον. έτος 2014) ήταν ζημιογόνο. ...........
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUklHQUlQY1Q2cmc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *