Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 9/11/2015 Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Α.Π. ΤΟΥ Π.Ε.Α ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Π.Σ.Μ.Α.Π

Με την  Αρ. Πρωτ:ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 18.11.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του  ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ήτοι από 09-11-2015 και εφεξής, οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, εφόσον έχουν την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. για το ακίνητο που εκμισθώνουν, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του εν λόγω πιστοποιητικού στο αντίστοιχο πεδίο της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας κατά την υποβολή αυτής.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Α 1151184 ΕΞ 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *