Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΦΚΦ Δ 5024089 ΕΞ2015 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΩΛΗΤΗ Κ.Λ.Π

Με την Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 5024089 ΕΞ 18.11.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε Τρίτη " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
- Συνοπτικά παραθέτουμε τις δυο εναλλακτικές περιπτώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με την σχετική ΔΥΟ:
 1η περίπτωση 
 -ο εγκατεστημένος στην χώρα μας πωλητής αποκτά κατόπιν εντολής (εφόσον προκύπτει από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία) από τον εγκατεστημένο στο άλλο κράτος μέλος αγοραστή το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 788 του καν ΕΟΚ 2454/93, οπότε και δεν απαιτείται η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ από τον εγκατεστημένο στο άλλο κράτος μέλος υποκείμενο στο φόρο. Στην περίπτωση αυτή ως εξαγωγέας αντιμετωπίζεται η ελληνική εταιρεία (θέση 2: Εξαγωγέας - εγκατεστημένος στην Ελλάδα, θέση 44: κωδικός 1708 συμπλήρωση της ένδειξης «εγκατεστημένος στη χώρα μας πωλητής ΠΟΛ. 1167» και ο αριθμός του τιμολογίου).  Ο εγκατεστημένος στην χώρα μας εξαγωγέας διατηρεί στο αρχείο του το μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων. ή
 2η περίπτωση
 - ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος αγοραστής των εμπορευμάτων, δεν εκχωρεί το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τηρεί τις διατυπώσεις εξαγωγής ως εξαγωγέας, σύμφωνα με το άρθρο 788 του καν ΕΟΚ 2454/93, οπότε και τιμολογείται με ΦΠΑ από την ελληνική επιχείρηση και απαιτείται η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα μας προκειμένου να πραγματοποιήσει την εξαγωγή (θέση 2: Εξαγωγέας - εγκατεστημένος στο άλλο κράτος μέλος, θέση 44: κωδικός 1710, με την ένδειξη « εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος» - το ΑΦΜ του στην χώρα μας αλλά και ο αριθμός του τιμολογίου). 
Ο εγκατεστημένος στο άλλο κράτος μέλος εξαγωγέας διατηρεί στο αρχείο του το μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» για την επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων από την Ε.Ε.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΦΚΦ Δ 5024089 ΕΞ2015 ,
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOWFsUmNILW9GSVU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *