Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Κατατέθηκε τροπολογία στην Βουλή στο σχέδιο νόμου με θέμα «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις». σχετικά με την επιλογή των υποθέσεων πρός έλεγχο.
Ειδικότερα,
Με την υπόψη τροπολογία τροποποιείται-συμπληρώνεται η διάταξη του άρθρου 26 του ν.4174/2013 όπως ισχύει, αναφορικά με τον τρόπο επιλογής των υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο. Ειδικότερα:
α) Εξειδικεύεται το όργανο της Φορολογικής Διοίκησης (Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων), που θα επιλέγει τις υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα.
β) Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει με απόφαση του που εκδίδεται ως το τέλος κάθε έτους, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τον αριθμό των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα μέσα στο επόμενο έτος. Επίσης, στην ίδια απόφαση ορίζεται το ποσοστό των διενεργούμενων φορολογικών ελέγχων που αφορούν την τελευταία πενταετία ,συμπεριλαμβανομένου του έτους έκδοσης της απόφασης ελέγχου.  
Δείτε την τροπολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *