Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ:Α.Π.1471πε ΕΞ 2015-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Με τον Αριθμ. Πρωτ.1471 πε ΕΞ 19.1.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστικές εγγραφές οικοπεδούχου - αντιπαροχή " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Με την αξία των διαμερισμάτων όπως αυτή προκύπτει από το φορολογικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων θα:
 (α) χρεωθούν  τα κτίρια και τα οικόπεδα σε περίπτωση που τα ληφθέντα διαμερίσματα θα ιδιοχρησιμοποιούνται ή θα ενοικιάζονται.  Ο καταμερισμός της αξίας μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως για παράδειγμα βάσει των αντικειμενικών αξιών.  Αν τα διαμερίσματα προορίζονται για μεταπώληση θα χρεωθεί λογαριασμός των αποθεμάτων χωρίς διαχωρισμό της αξίας σε κτίρια και οικόπεδα.
 (β) χρεωθεί  ο λογαριασμός με ΚΑ 54 «ΦΠΑ», αν ο ΦΠΑ του στοιχείου παράδοσης κτισμάτων συμψηφίζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας,  ή ο λογαριασμός με ΚΑ 63 «Φόροι τέλη», αν ο εν λόγω ΦΠΑ δεν συμψηφίζεται.
 (γ) πιστωθεί η λογιστική αξία του οικοπέδου που δόθηκε ως αντιπαροχή.
 Η διαφορά που θα προκύψει από τις ανωτέρω κινήσεις με α, β  και γ, συνιστά λογιστικό αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία το  οποίο καταχωρείται στον λογαριασμό με Κ.Α. 81 «Έκτακτα κέρδη ή Έκτακτες ζημίες».
 H εν λόγω λογιστική αντιμετώπιση αφορά εταιρίες που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 Δείτε ολόκληρη την  Α.Π.1471 πε ΕΞ 19.1.2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU3l6ZEUtb2N0eXc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *