Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015 -ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΔΙΚΤΥΟΥ

Mε την  Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 8.9.2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων υποκείμενων στο φόρο προσώπων τα οποία παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την περίπτωση κζ΄ της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο στο εσωτερικό της Ελλάδας, τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» (Ν. 4002/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ..........
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *