Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Δ14Β 1113908 ΕΞ 2015 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1113908 ΕΞ 1.9. 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων ως προς τον ορθό φορολογικό χειρισμό υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (handling) προς αεροπορική εταιρεία που διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα"
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Επειδή έχει ιδρυθεί μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία ως αντικείμενο εργασιών έχει τη διενέργεια πτήσεων εσωτερικού, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι πως παρόλο που η σύμβαση εμπορικής συνεργασίας έχει συναφθεί με την έδρα στην ………….., η φύση και η χρήση των υπηρεσιών είναι τέτοια που παρέχονται προς τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον τελικά λαμβάνονται από αυτή και εξυπηρετούν τις δικές της ανάγκες (πτήσεις εσωτερικού). Τόπος φορολογίας συνεπώς των υπηρεσιών που παρέχετε είναι το εσωτερικό της χώρας, ενώ οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται από ΦΠΑ, μόνο εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 27.1.β΄ του Κώδικα ΦΠΑ και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1158/2.6.2014.
Δείτε ολόκληρη την  Δ14Β 1113908 ΕΞ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *