Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ: A.Π 474/2015-ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Με τον Αριθμ. Πρωτ.474 ΕΞ 18.6.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ερώτημα για προσωρινούς ισολογισμούς". η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Συνεπώς, πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για πλήρες οικονομικό έτος (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), για τις οποίες εκδίδεται έκθεση ελέγχου βάσει των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων δεν μπορούν να θεωρούνται ως προσωρινές διότι ο όρος προσωρινές υπονοεί ότι μεταγενέστερα θα εκδοθούν και άλλες οικονομικές καταστάσεις, οι οριστικές, που μπορεί να διαφέρουν από τις αρχικές (προσωρινές) και το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση, τόσο με την έννοια των πλήρων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, όσο και με την έννοια του ελέγχου (πλήρους), βάσει των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.  
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 474/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDVKTjIxX1Q2NFk/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *