Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1192/2015-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚ. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Mε την Πολ.1192/13.8.2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1967/11.9.2015 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Ως καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα, θεωρούνται τα σκάφη μήκους άνω των επτά και μισού (7,5) μέτρων, εφόσον παραδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία ή παραδίδονται προτού το σκάφος πραγματοποιήσει εκατό (100) ώρες πλεύσης......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1192/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *