Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015 -ΦΠΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με την  Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1077369 ΕΞ 3.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) σε άλλες επιχειρήσεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στην περίπτωση των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) που παρέχουν δικό τους προσωπικό σε άλλες επιχειρήσεις για την κάλυψη προσωρινών αναγκών των τελευταίων και υπό την ευθύνη, τις οδηγίες και την επίβλεψη των επιχειρήσεων αυτών πραγματοποιείται παροχή υπηρεσίας διάθεσης προσωπικού, η οποία συνιστά παροχή υπηρεσιών υπαγόμενη σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή (23%). Κατά συνέπεια, τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προσωπικό των ΕΠΑ προς τις ΕΠΑ για την εργασία που προσφέρουν οι εργαζόμενοι που τους έχουν διατεθεί επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% επειδή συνιστούν την αντιπαροχή σε παροχή υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού.
Δείτε ολόκλρη την Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *