Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ : AΠ 82/2015-ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1297/1972

Με τον Αριθμ. Πρωτ.82 ΕΞ 18.5.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 1297/1972." η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Με βάση  το άρθρο 3 (παράγραφος 5) του νόμου 4308/2014 με ισχύ από 01.01.2015, οι οντότητες είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν τη λογιστική και την φορολογική βάση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αποκτώσας τον κλάδο επιχείρησης, εξαρτάται από τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του εισφερόμενου κλάδου, οι οποίες (αποτιμήσεις), γίνονται από την επιτροπή του άρθρου 9, βάσει των προβλέψεων του Ν.1297/1972.
3. Βάσει των ανωτέρω, οι αναγνωρίσεις των καθαρών περιουσιακών στοιχείων στα λογιστικά αρχεία και των δύο εταιρειών θα γίνουν αρχικά με τις αξίες που θα προσδιορισθούν από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920

Δείτε ολόκληρη την Α.Π 82/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYnRDMmtoYUdzbms/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *