Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Με την Απόφαση 57384/31.8.2015 των Υπουργείων Δικαιοσύνης κ.λ.π  &  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  1687/31.8.2015 τεύχος Β')  με θέμα "Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525)." ορίζεται ότι. 
Ειδικότερα, 
                                                                          αποφασίζουμε:
1) Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η ισχύς της υπ' αριθ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Ανα­στολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525).
2)   Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015
                                                              ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *