Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ:Α.Π. 4342015-«ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ».

Με τον Αριθμ. Πρωτ.434 ΕΞ 18.6.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Αποτίμηση αποθεμάτων." η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Με δεδομένο ότι ο ερωτών είναι ανώνυμη εταιρεία, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 42α που απαιτεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα (εύλογη παρουσίαση) και της παραγράφου 7 του άρθρου 43 (αποτίμηση αποθεμάτων). Βάσει αυτών των διατάξεων, η αποτίμηση των αποθεμάτων του ερωτήματος, πρέπει να γίνει στην καθαρή αξία που μπορεί να εισπραχθεί από την με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσή τους, δεδομένου μάλιστα ότι το γεγονός της απαξίωσης των βιβλίων έχει επέλθει και τεκμηριώνεται επαρκώς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού (31/12/2014). Δηλαδή. στη συγκεκριμένη περίπτωση και  βάσει των αναφερομένων στο ερώτημα, η αποτίμηση πρέπει να γίνει στην τιμή που τα αποθέματα μπορούν να πωληθούν ως χαρτί. Η αναμενόμενη πολτοποίηση τον Απρίλιο του 2015 απλά θα επιβεβαιώσει την πρόβλεψη της απομείωσης.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Π 434/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR0RWOFF0ZFhCams/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *