Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ:Α.Π 2344/2015-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ

Με τον Αριθμ. Πρωτ.2344 πε ΕΞ 22.1.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ενοποίηση Θυγατρικής " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Από τα περιγραφόμενα στο ερώτημα προκύπτει μια σκοπούμενη ενέργεια η οποία δεν δίνει έλεγχο στο μέτοχο που κατέχει το 20%, διότι το υπόλοιπο 80%, ναι μεν μετέτρεψε τις μετοχές του σε προνομιούχες άνευ ψήφου, αλλά έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα εντός 6 ετών να τις μετατρέψει εκ νέου σε κοινές μετά ψήφου και να ανακτήσει τον απωλεσθέντα έλεγχο. Η κατοχή τέτοιου δικαιώματος από συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους μετόχους για τους οποίους δεν προκύπτει από το ερώτημα ότι δεν ενεργούν ενιαία, τεκμηριώνει βάσει του ΔΠΧΑ 10 την δυνατότητα άσκησης ελέγχου από αυτούς. .....
Δείτε ολόκληρη την 2344 πε ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUTFOQmpQM1dQMlU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *