Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Δ14Β 1053018 ΕΞ 2015 -ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

Mε την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1053018 ΕΞ 20.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των διαιτολόγων - διατροφολόγων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
α) η άσκηση της δραστηριότητας του διαιτολόγου – διατροφολόγου από μη ιατρούς δεν εντάσσεται στην υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 22, παράγραφος 1, περίπτωση ε΄ του Κώδικα ΦΠΑ.
 β) η παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. μόνο στην περίπτωση που, κατά τα ανωτέρω, δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης. Στην περίπτωση όμως που δεν διαπιστωθεί σχέση εξάρτησης, οι εν λόγω υπηρεσίες υπάγονται σε ΦΠΑ, ο οποίος επιρρίπτεται σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου από τον κατά νόμο υπόχρεο (πάροχο των υπηρεσιών), προκειμένου στη συνέχεια να αποδοθεί από τον τελευταίο στο ελληνικό δημόσιο (άρ. 1 και 35 Κώδικα ΦΠΑ).
Δείτε ολόκληρη την  Δ14Β 1053018 ΕΞ 2015 .
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbXZPT1BWWUpDQlE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *