Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Με την  Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 44337/13.11.2014 των Υπουργείων Οικονομικών και  Εσωτερικών(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3095/18.11.2014 τεύχος Β') με θέμα " Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 31143/11.08.2014 (Β'2263) όμοιας απόφασης" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 4.589.349,35 € προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της ΣΤ' δόσης έτους 2014 ποσού 942.770,64 € και ποσό 3.646.578,71 € από την Ζ' δόση έτους 2015. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 2.010.045,17 € ως Ζ' δόση έτους 2015, ενώ η επόμενη δόση θα αποδοθεί κανονικά. ..........
Δείτε ολόκληρη την  Κ.Υ.Α.  44337/13.11.2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNVRVRDRYRjZDWlE/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *