Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Στην Βουλή  κατατέθηκε σήμερα  το Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις."
Ειδικότερα,
- Θεσπίζονται Ενιαία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σχετικά με τις ακολουθούμενες τεχνικές και αρχές , στην τήρηση και αποτύπωση των λογιστικών στοιχείων και αρχείων
-Για τη θέσπιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων λήφθηκαν υπόψη οι κανόνες και οι αρχές της Κοινοτικής Οδηγίας αρ. 34/2013/ΕΕ, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις συναφείς εκθέσεις των επιχειρήσεων και ιδίως τα κριτήρια στη διάκριση των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
  -Καταργούνται, μεταξύ άλλων, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Τραπεζών, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.(ν.4093/2012.)
-Οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ (δεν καταργούνται ) αλλά  ενσωματώνονται  με μερικές τροποποιήσεις   στο παρών νομοσχέδιο και στο Κεφάλαιο 2:  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Βιβλία -άρθρα 3,4,5,6,7) και στο Κεφάλαιο 3:  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Στοιχεία -άρθρα 8,9,10,11,12,13,14και 15)
-Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εταιρεία που υπόκειται σε αυτό το νόμο να εφαρμόζει εναλλακτικά  του σχεδίου λογαριασμών της § 8 του παρόντος, το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατα την 31 Δεκεμβρίου 2014.
 Το παρόν νομοσχέδιο των 150 σελίδων αποτελείται από 8  Κεφάλαια, 40 Άρθρα και  4 Παραρτήματα  και θα εφαρμοσθεί από 1.1.2015.

Δείτε το σχέδιο Νόμου.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1JOaExKTzVwdkk/edit
Δείτε  την αιτιολογική έκθεση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcEtfQ25hQWVQUFE/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *