Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

ΓΝΩΜ.178/2016-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 §1 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Περίληψη της Γνωμ. 178/2016 του Ν.Σ.Κ.
 Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων, οι οποίες, μεταφερόμενες, συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα σε ένα φορολογικό έτος και ταυτόχρονα διανομής κερδών (λόγω ύπαρξης λογιστικών κερδών) ή κεφαλαιοποίησης των κερδών αυτών στο ίδιο φορολογικό έτος, τα προς διανομή ή κεφαλαιοποίηση ποσά, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, φορολογούνται ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, εδάφ. δεύτερο, του άρθρου 47 του ν.4172/2013, ξεχωριστά (αυτοτελώς), μη συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες), χωρίς να τίθεται ζήτημα διπλής φορολογήσεώς τους, αφού φορολογούνται για πρώτη και μόνη φορά κατά τη διανομή ή την κεφαλαιοποίηση. (ομόφ.)
Δείτε ολόκληρη την 178/2016 Γνωμ.του Ν.Σ.Κ
.https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjhGQ0VXb2ozR3M/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *