Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Ν.4413/2016-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος  4413/8.8.2016 (ΦΕΚ  148 τεύχος Α')  με θέμα "Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις." .
Ειδικότερα,
Με το άρθρο 84 του Νόμου αυτού  παρατείνεται έως 30.11.2016 (από 29.7.2016)η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων. Σημειώνεται ότι το προβλεπόμενο πρόστιμο μειώνεται στο μισό.
                            Άρθρο 84
 1. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312) παρατείνεται μέχρι και τις 30.11.2016.
2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 29.7.2016.
 Κατεβάσετε το Νόμο 4413/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbUFYYzFCM0R2TUE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *