Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

ΠΟΛ.1121/2016-ΜΕΧΡΙ 30/9/2016 Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Με την Πολ.1121/4.8.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2563/19.8.2016 τεύχος Β') με θέμα "  Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015."ορίζεται ότι
                     αποφασίζουμε
Τα χρέη της παραγράφου 3 της απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1248/6.11.2015 (ΦΕΚ 2471/Β’) των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Σκοπέλου ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως αυτών με τις προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι τις 22.09.2015, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ, σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο. Υ. μέχρι τις 30.09.2016. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/ πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. 
 Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι και την 30.09.2016 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. 
 Κατά τα λοιπά της ρύθμισης αυτής ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’) όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                     Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 
                                                     Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
                                                      ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *