Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 2016 -Η ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε. ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π ΜΕ ΤΟ Ν.1297/72 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 6 ΜΗΝΕΣ

Με την  Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 29.7.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των μετατρεπόμενων ή συγχωνευόμενων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο φορολογικό έτος που λήγει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από την ημερομηνία αυτή (τέλος φορολογικού έτους), και όχι μέσα σε ένα (1) μήνα που ισχύει σε περίπτωση διάλυσης ή λήξης της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, κατ' ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην ΠΟΛ.1231/21.10.2015 εγκύκλιο.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1118024 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlM2b0xIblZMX2c/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *