Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

ΜΕΧΡΙ 31/11/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Ε9 ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΝ

Με τροπολογία (628/77 3.8.2016 ) που κατατέθηκε στην Βουλή στο σχέδιο νόμου "Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις"
παρατείνεται έως 30.11.2016 (από 29.7.2016)η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων.
Σημειώνεται ότι το προβλεπόμενο πρόστιμο μειώνεται στο μισό.
Ειδικότερα,
   Παράταση προθεσμίας
1. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312) παρατείνεται μέχρι και τις 30.11.2016.
2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 29.7.2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *