Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π.1488/2016-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1488 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η γνωμάτευση αναφέρεται μόνο στη λογιστική παρουσίαση της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος από εφάπαξ καταβολήστις λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσης. Δηλαδή ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2015, όπως προκύπτει από τη συνταχθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος, στην κατάσταση αποτελεσμάτων θα εμφανισθεί μειωμένος (ως λογιστικό μέγεθος), με την έκπτωση που χορηγήθηκε κατά την καταβολή του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2014, εντός του 2015. Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος επί των εντύπων της δήλωσης δεν γίνεται καμία προσαρμογή.
 Δείτε ολόκληρη την 1488/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMXVYRGFiMVdhMzQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *