Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π.1389/2016-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1389 ΕΞ 23.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση το άρθρο 2 του ν. 4308/14 και τις σχετικές παραγράφους της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ και της ταυτόσημης ΠΟΛ 1003/2014, για τον καθορισμό του μεγέθους μιας οντότητας λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω οντότητας για τα δύο προηγούμενα έτη. Βάσει αυτών:
 Ερώτημα 1
Η ΑΕ για το 2015 θα ενταχθεί σε κατηγορία μεγέθους βάσει των μεγεθών του 2014 (περιέχεται η απορροφηθείσα) και των μεγεθών του 2013 (δεν περιέχεται η απορροφηθείσα).
 Ερώτημα 2
Από λογιστική άποψη, η κατάταξη της ΑΕ το 2015 σε κατηγορία μεγέθους, θα γίνει βάσει των μεγεθών της ΕΠΕ για το 2014 και το 2013, άσχετα με τον τρόπο δήλωσης και φορολόγησης των εισοδημάτων του 2014, καθόσον η ΑΕ είναι καθολική διάδοχος της ΕΠΕ.
 Ερώτημα 3
Με βάση την παρ. 2.12 της ΠΟΛ 1003/14, ως ισχύει μετά την ΠΟΛ 1261/14, τα δεδομένα του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη. Περαιτέρω, βάσει των γενικών διατάξεων του άρθρου 2, η εταιρεία κατά την έναρξη θεωρείται πολύ μικρή και παραμένει σε αυτή την κατηγορία μέχρι και τη χρήση 2015. Τη χρήση 2016 θα κριθεί ως προς την κατηγορία μεγέθους βάσει των λογιστικών της μεγεθών για το 2014 και 2015. 
Δείτε ολόκληρη την 1389/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYXhacy1aSzJPWEE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *