Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1439/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1439 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή "   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣ
Με την αξία κτήσης (Χ) χρεώνεται απαίτηση (μακροπρόθεσμη αν η μίσθωση είναι πέραν του έτους) και πιστώνεται το εμπόρευμα. Στη συνέχεια τα εισπραττόμενα μισθώματα διαχωρίζονται σε κεφάλαιο (αξία απαίτησης) και σε τόκο. Το μέρος του κεφαλαίου που εμπεριέχεται στο μίσθωμα μειώνει την απαίτηση και ο τόκος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως χρηματοοικονομικό έσοδο.
 Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της σύμβασης ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από τους όρους της σχετικής συμφωνίας. Για παράδειγμα αν το μηχάνημα περιέρχεται στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), με το υπόλοιπο της απαίτησης κατά το χρόνο της λύσης της σύμβασης χρεώνεται λογαριασμός εμπορεύματος ή παγίου ανάλογα με τη χρήση στην οποία θα διατεθεί το εν λόγω στοιχείο, με πίστωση της απαίτησης.
 Σχετική με το θέμα είναι η ΠΟΛ 1073/2015.
 Δείτε ολόκληρη την 1439/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVndIcjJaQm1EZUE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *