Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1552/2016-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1552 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Αποσβέσεις ακινήτου η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 1. Από λογιστικής απόψεως οι αποσβέσεις διενεργούνται ανεξαρτήτως του αν μέρος ή όλο το κτίριο είναι κενό.
 2. Τα πάγια αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους. Ορισμός του κόστους κτήσης παρέχεται στο Παράρτημα των ορισμών του ν. 4308/2014.
 3. Η κατανομή του πρόσθετου κόστους αγοράς όπως αμοιβές επαγγελματιών και φόροι , στην αξία του οικοπέδου και του κτιρίου, γίνεται βάσει του κόστους αγοράς εκάστου. 
Σημειώνουμε ότι το ΣΛΟΤ δεν εκφράζει άποψη για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές των ερωτημάτων.
Δείτε ολόκληρη την 1552/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlhTZExRTnRuU2s/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *