Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

ΟΙ 29 ΣΥΧΝΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ CAPITAL CONTROLS ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

 Αναρτήθηκαν στο site της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών  29  Συχνές - Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα capital controls  όπως σήμερα ισχύουν.
Ειδικότερα 
 1. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;
 Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες και πάντως το αργότερο στο τέλος κάθε δεύτερης εβδομάδας (κάθε δεύτερη Παρασκευή). Δηλαδή, κάθε δύο εβδομάδες ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των οκτακοσίων σαράντα  (840) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
 Επίσης, εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων οι αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. ....
 Δείτε και τις 29 Συχνές-Ερωτήσεις και Απαντήσεις όπως σήμερα ισχύουν.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUVpMSk11eTV3NUU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *