Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

ΣΛΟΤ:Α.Π 2551/2016-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2551/18.11.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ταξιδιωτικό Γραφείο"  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατά ρητή πρόνοια του ν. 4308/14, τα εκδιδόμενα έγγραφα, εφόσον αναφέρουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται κατά περίπτωση από το νόμο 4308/2014 για τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης (άρθρα 9 και 12), επέχουν θέση τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής πώλησης, αντίστοιχα (φορολογικό στοιχείο). Περαιτέρω, από πλευράς επιχειρηματικής ουσίας κατά την άποψή μας η διοργάνωση και εκτέλεση ταξιδίων, δεν αφορά συναλλαγή πώλησης δικαιώματος, αλλά παροχή υπηρεσίας από το ταξιδιωτικό γραφείο προς τον συμμετέχοντα. Συνεπώς έχουν εφαρμογή οι  παράγραφοι 2(α) του άρθρου 11 και (β) του άρθρου 13 του Ν. 4308/2014, κατά περίπτωση.
 Από πλευράς λογιστικής και οργάνωσης των διαδικασιών της, η οντότητα δύναται να εκδίδει οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για τη διευκόλυνσή της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ευχερώς ελέγξιμες διαδικασίες για την παρακολούθηση των στοιχείων στο λογιστικό σύστημα (δικλίδες για την αποτροπή διπλών καταχωρήσεων, σύγχυσης κλπ) παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014.
 Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείου Οικονομικών. 
 Δείτε ολόκληρη την Γνωμ. 2551/2016.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjdZRi1wekdEeGs/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *