Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2017 ΕΦΚΑ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Εκδόθηκε σήμερα από τον ΕΦΚΑ η  Εγκύκλιος ΑΡ. 18/28.3.2017  με θέμα " Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α'/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους όσο αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ., ενώ, για τους απασχολούμενους στο Δημοσιο και ευρύτερο δημοσιο τομέα θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.
Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο 18/2017 του ΕΦΚΑ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peTB0U0JvS3dMOVE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *