Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΠΟΛ.1036/2017-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ν.4308/2014

Με την Πολ. 1036 /9.3.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1023/27.3.2017 τεύχος Β' -  με θέμα " Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 " ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
                                                        αποφασίζουμε
Κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ.1124/18.6.2015.
 Το Πρόγραμμα Ελέγχου τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τον Ελεγκτή βάσει και των δεδομένων της κάθε υπόθεσης, με έγκριση των Προϊσταμένων του. 
                      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                     Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017
                                                              Ο Διοικητής
                                                              Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1036/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdDVGdVg3bW54R2M/view?usp=sharing
Δείτε το παράρτημα III της Πολ.1124/2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ1Rkc3FKOTJxeFE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *